Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Heylen

Gemeentestraat 23

2560 Nijlen

Hoofdapotheker: Bart Heylen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0414.011.935

Machtigingsnummer APB: 122801

Telefoonnummer: 03 481 81 63

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.